Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник десорбції 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника десорбції 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову, правила експлуатації основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури, комунікацій; фізико-хімічні властивості речовин, які підлягають десорбції; технологічний режим; правила регулювання технологічного процесу; методику виконання аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес десорбції. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Провадить контрольні аналізи. Заміряє витрату сировини і вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, за станом і роботою устаткування. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

Приклади робіт
Ізобутилен, феноли - ведення процесу десорбції.