Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник гідролізу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гідролізу 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готового продукту; вимоги до сировини та готової продукції; технологічний режим; правила регулювання процесу; правила відбору проб; методику виконання аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде простий технологічний процес гідролізу. Приймає та готує сировину, охолоджує, подає реагенти, відкачує, у разі потреби випарює, відстоює гідролізат. Розраховує компоненти реакції. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Виконує аналізи, які передбачені інструкцією. Усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Обслуговує реакційні апарати, дозуючі пристрої, холодильники-конденсатори, відстійники, газовіддільники, насоси, контрольно-вимірювальні прилади, арматуру, комунікації та інше устаткування. Обліковує сировину, вихід готової продукції. Здає та приймає устаткування з ремонту.