Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник знесолювання води 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника знесолювання води 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему та суть процесу знесолювання води методом іонообміну; правила регулювання процесу; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується; призначення контрольно-вимірювальних приладів та автоматичних пристроїв і правила користування ними; правила відбору проб; методику проведення аналізів і розрахунків; фізико-хімічні властивості розчинів солей, кислот, лугів; вимоги технічних умов до знесоленої води; схему комунікацій; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес очищення води від розчинених солей методом іонообміну на іонітових фільтрах або іонітових адсорбційних колонах. Освітлює та підігріває воду, виготовляє розчини заданих концентрацій. Регулює автоматично з пульта керування або вручну подає воду на фільтри або колони, передає очищену (знесолену) воду на наступні стадії виробництва. Регенерує іоніти розчинами кислот, солей з лугів. Контролює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом: температуру, тиск, швидкість подавання води, концентрацію регенерованих розчинів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами хімічних аналізів. Провадить аналізи. Вимірює електропровідність знесоленої води, яка виходить з колон. Розраховує потребу кількості сировини та виходу продукту. Обслуговує іонообмінні та адсорбційні колони, фільтри насосів, мірники, збірники та інше устаткування, контрольно-вимірювальні прилади, автоматичні пристрої, арматуру та комунікації. Миє устаткування та комунікації і контролює їх стан. Провадить нейтралізацію водних стоків після регенерації в іонообмінних колонах. Веде технологічну документацію. Приймає устаткування з ремонту.