Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник приготування каталізатора 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратник приготування каталізатора 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці приготування каталізатора; технологічну схему процесу пропарювання носія; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування; схему арматури, комунікацій; властивості сировини, напівфабрикатів, готового продукту; правила регулювання процесу; правила відбору проб; правила розрахунку витрат сировини та виходу готового продукту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування каталізаторів для різних виробництв або приготування міднокобальтового каталізатора під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Стежить за ходом технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Регулює дозування розчинів, води, пари. Контролює та регулює температурний режим процесу. Провадить регенерацію, активацію каталізатора. Розраховує сировину та вихід готового продукту залежно від вмісту в них основної речовини та потрібної концентрації. Обслуговує прожарювальну піч, активатори, розчинники, просочувальні барабани, змішувачі, сушарки, холодильники, конденсатори та інше устаткування. Усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.