Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник осадження 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника осадження 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів, продуктів, допоміжних матеріалів; вимоги до сировини та готової продукції; суть технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес осадження жовтого фосфору, профлавіну фумарової кислоти та миш'яку з прояснених щолоків і розділення суспензії на рідкі та тверді фази на центрифугах з програмним керуванням або контролює та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації, які ведуть процес осадження з застосуванням легкорозкладних, вибухонебезпечних, отруйних та сильнодіючих речовин. Завантажує та дозує вихідні розчини в апарати у процесі підтримання певної величини pH. Перемішує, багаторазово контролює правильність осадження продукту реагентами у процесі осадження. Забезпечує вихід стандартного продукту. Зливає суспензію в збірники, відстоює, перекачує в вакуум-фільтри. Обслуговує устаткування.