Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Машиніст ритуального устаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста ритуального устаткування 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову кремаційних печей; інструкцію і правила експлуатації газового, електричного обладнання, КВПіА; порядок і режим кремації трупів; експлуатаційні характеристики устаткування, механізмів та апаратури автоматичного регулювання режимів роботи печі; схеми трубопровідних та електричних мереж; засоби протипожежного захисту; теплотворну здатність та фізичні властивості газового палива; причини виникнення несправностей обладнання печі і способи їх запобігання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує нормальну роботу всього устаткування крематорію в заданому технічному режимі. Подає ліфт та опускає його з труною померлого за сигналом чергового адміністратора траурної зали; встановлює труну на візок і подає у піч. Наглядає за процесом кремації за контрольно-вимірювальними приладами, в разі потреби регулює режим роботи кремаційної печі. Збирає у деко прах після кожної кремації і кладе на нього кремаційний номер. Здійснює профілактичний огляд і технічне обслуговування енергетичного та електротехнічного устаткування, протипожежних пристроїв, КВПіА. Бере участь у виконанні планово-запобіжного ремонту обладнання печі.