Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Приймальник замовлень на похоронне обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта, одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила приймання і видачі замовлень; порядок оформлення рахунків-замовлень на ритуальні послуги та вироби, чинні прейскуранти цін на ритуально-похоронні послуги та вироби; правила і норми охорони праці та виробничої санітарії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає та оформлює замовлення на виконання різних видів ритуально-похоронних послуг, виготовлення виробів ритуального призначення. Приймає від замовника плату за виконання замовлень згідно з прейскурантом цін, в установленому порядку здає виручку до каси підприємства. Дає інформацію про послуги, що надаються, асортимент та ціну виробів ритуального призначення, графіки роботи підрозділів ритуальної служби.