Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Машиніст ритуального устаткування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову кремаційних печей; інструкції і правила експлуатації газового обладнання, порядок і тривалість кремації трупів; засоби протипожежного захисту; теплотворну здатність та фізичні властивості газового палива; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Подає ліфт і опускає його з труною покійного за сигналом чергового адміністратора траурного залу. Приймає труну з покійним з підйомника, установлює її на візок, подає у піч. Наглядає за процесом кремації, роботою кремаційної печі і за газовими приладами. Збирає у деко прах після кожної кремації, кладе на нього кремаційний номер. Бере участь у виконанні планово-запобіжного ремонту обладнання печі.