Категорія - Фахівці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження та інші керівні та нормативні матеріали щодо експлуатації і ремонту житлового фонду; правила і норми технічної експлуатації житла; будівельні норми і правила; основи організації праці і трудового законодавства; правила і норми охорони праці і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує своєчасне і якісне виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів будинку і внутрішньобудинкових інженерних мереж, безперебійну роботу сантехнічного, електротехнічного та іншого обладнання. Відбирає об'єкти і складає дефектно-розцінкові акти на виконання спеціалізованих робіт з ремонту житлового фонду і ремонтів за заявками населення. Складає графіки планових оглядів і ремонтів, роботи бригад слюсарів-сантехніків, а також заявки на комплектуючі вироби і матеріали для технічного обслуговування і ремонту. Позачергово оглядає дахи, карнизи, балкони після злив, снігопадів, сильних вітрів. Оформляє нормовані завдання згідно з графіками робіт, контролює їх виконання і якість, закриває наряди на виконану роботу. Бере участь у роботі комісії з обстеження технічного стану житлового фонду. Організовує роботу з вивчення передових форм і методів праці та надання послуг населенню, контролює якість її виконання. Наглядає за станом обладнання, захисних пристроїв, огорож, чистотою і порядком у побутових приміщеннях. Інструктує та навчає робітників безпечним методам праці, веде журнал заходів з охорони праці. Забезпечує своєчасну видачу засобів індивідуального захисту згідно з чинними нормами. Веде роботу для поліпшення умов праці. Контролює дотримання робітниками правил охорони праці та протипожежного захисту.