Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Керуючий готельним господарством", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у готельному господарстві за професіями керівників нижчого рівня - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні акти з питань надання готелями послуг; постанови, розпорядження державних органів та інші керівні матеріали щодо готельного господарства; основні принципи організації, управління та перспективи розвитку готельного господарства; організацію і технологію обслуговування осіб, що проживають у готелях; матеріально-технічне оснащення готельного господарства; методи дослідження структури попиту, ефективності реклами інформаційного забезпечення, розроблення стратегії планування, ціноутворення щодо готельних послуг; порядок підготовки та укладання комерційних договорів про матеріально-технічне забезпечення готелю; методи аналізу фінансово-господарської діяльності; фінансово-кредитну та податкову системи; технічні засоби керування; комп'ютерну техніку; основи маркетингу, форми і способи керування ним; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організацію та управління готелем в умовах ринкової економіки. Організовує збирання інформації щодо ринку готельних послуг, цін і тарифів у готелях-конкурентах. Установлює ділові зв'язки з партнерами і потенційними клієнтами, організовує рекламу готельних послуг, вживає заходів щодо підвищення популярності готелю. Складає бізнес-план і контролює його виконання, укладає комерційні угоди та здійснює інші комерційні операції. Організовує розроблення раціональних форм планово-облікової та звітної документації відповідно до нормативних актів, широке впровадження у сферу господарської діяльності автоматизованих систем управління на основі комп'ютерної техніки. Здійснює керівництво та організаційні роботи щодо впровадження та вдосконалення економічних методів управління. Контролює фінансові операції, ведення облікової та звітної документації у готелі. Організовує обслуговування осіб, які проживають в готелі, та їх відпочинок з урахуванням міжнародних стандартів.