Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні, електричні і мнемонічні схеми комплексу інженерних систем і обладнання, що обслуговується, порядок і способи виявлення і ліквідації несправностей в аварійних ситуаціях; основи електроніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує і здійснює автоматичний контроль з диспетчерського пульта за роботою інженерного обладнання житлових і громадських будівель міст з ремонтом і налагодженням апаратури диспетчерських і контрольованих пунктів. Організовує і бере участь у технічному обслуговуванні, поточному ремонті, регулюванні згідно із заданим режимом інженерних систем і обладнання телесигналізації, телекерування і електронних пристроїв протипожежної автоматики і замково-переговорних пристроїв. Виконує профілактичну роботу з квартиронаймачами щодо правил користування інженерним обладнанням у квартирі, ліфтом, сміттєпроводом і замково-переговорним пристроєм.