Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник відділу безпеки руху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією на автомобільному транспорті: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні матеріали з питань безпеки руху; будову, призначення і конструктивні особливості рухомого складу автомобільного транспорту, правила його технічної експлуатації; Правила дорожнього руху; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює систематичний контроль за виконанням робітниками автотранспортного підприємства (АТП) правил дорожнього руху і технічної експлуатації рухомого складу, а також наказів, інструкцій та інших керівних матеріалів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху. Бере участь у розробленні плану організаційно-технічних заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам, зміцнення трудової і транспортної дисципліни, контролює його виконання. Аналізує причини дорожньо-транспортних пригод і порушень водіями правил дорожнього руху, розробляє на цій основі конкретні заходи щодо їх усунення. Бере участь у проведенні службового розслідування дорожньо-транспортних пригод з виїздом на місце, де вони трапились. Забезпечує систематичний аналіз дорожньо-транспортних пригод і допущених водіями порушень правил дорожнього руху. Здійснює зв'язок з органами Державтоінспекції і забезпечує впровадження на підприємстві їх рекомендацій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Розробляє і затверджує у встановленому порядку графік виїзду на лінію робітників автопідприємства для перевірки дотримання водіями правил дорожнього руху. Перевіряє якість роботи постів під час випуску автомобілів та їх повернення після закінчення роботи на лінії. Здійснює контроль за стажуванням водіїв у відповідних підрозділах (колонах) підприємства. Організовує проведення занять згідно із затвердженою програмою в кабінеті з безпеки руху, забезпечує кабінет необхідними обладнанням, методичною літературою і наочним приладдям. Проводить роботу з поширення досвіду безаварійної роботи кращих водіїв. Бере участь у розробленні проектів наказів, розпоряджень, інструкцій, вказівок та інших документів з питань забезпечення безпеки руху і контролює їх виконання. Організовує проведення бесід, лекцій, доповідей і підготовку стендів з безпеки руху автотранспорту. Організовує ведення обліку і звітності з безпеки руху. Керує робітниками відділу.