Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Майстер дільниці з видалення побутових відходів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: маршрути, на яких працює спецавтотранспорт, стан доріг, під'їзних шляхів до місця навантаження (вивантаження) відходів, небезпечні місця для руху автотранспорту; адреси підприємств, що обслуговуються спецавтотранспортом і режими їх роботи; правила експлуатації автомобілів, Правила дорожнього руху; нормативні документи щодо вантажно-розвантажувальних робіт; правила перевезення відходів, норми простою рухомого складу під час робочих операцій; порядок оформлення первинних документів щодо роботи рухомого складу; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу водіїв спецмашин, закріплених за дільницею (районом), з якої видаляються побутові відходи. Здійснює щоденну перевірку маршрутів санітарного очищення, контролює своєчасність і якість виконання робіт з вивезення побутових, харчових і негабаритних відходів. Перевіряє відповідність фактичного накопичення відходів, їх обсягу, зазначеному у договорі, наявність необхідних умов для роботи спецавтотранспорту (справність під'їзних шляхів, сміттєзбірників). Оцінює якість виконання водіями спецмашин змінного завдання з вивезення відходів за маршрутними картами. Бере участь у паспортизації маршрутів і розробленні маршрутних графіків, перевірках спецавтотранспорту на лінії і в місцях вантажно-розвантажувальних робіт. Контролює використання рухомого складу за призначенням і вантажомісткістю. Готує необхідну інформацію про санітарний стан закріпленої дільниці, вивезення всіх видів відходів, про виявлені недоліки в організації робіт і вжиті заходи щодо їх усунення. Спільно з робітниками санепідемстанції, управління житлового господарства та інших органів, які здійснюють функції з благоустрою та санітарного утримання міста, розв'язує питання організації якісного санітарного очищення міста. Вносить пропозиції керівництву підприємства щодо підвищення ефективності роботи спецавтотранспорту. Забезпечує робітників дільниці спецодягом, інвентарем та інструментом. Бере участь у роботі з укладання договорів із замовниками на вивезення усіх видів відходів, готує для цього необхідні матеріали. Вимагає від водіїв і вантажників виконання ними завдань та обов'язків, дотримання правил експлуатації машин, правил дорожнього руху, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.