Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Завідувач звалища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи на полігоні на посаді майстра - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо влаштування та експлуатації полігонів (звалищ); технологію знешкодження відходів, обладнання, що використовується, і правила його експлуатації, порядок розроблення і затвердження питомих норм витрат матеріальних ресурсів, складання заявок на матеріали, обладнання, спецодяг, медикаменти та інші товарно-матеріальні цінності; основи трудового законодавства; правила дорожнього руху; порядок укладання договорів зі сторонніми організаціями; основи організації виробництва та управління; чинні нормативно-законодавчі документи щодо екології, знешкодження відходів; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виробничо-господарську діяльність полігону, його екологічний і санітарний стан. Здійснює контроль за дотриманням технології приймання, знешкодження та утилізації відходів, правил технічної експлуатації механізмів і обладнання, раціональним використанням і збереженістю матеріальних цінностей і ресурсів. Організовує проведення періодичної паспортизації санітарно-технічного стану полігону. Бере участь у розробленні проектів реконструкції полігону, удосконалення технології утилізації відходів, розробці норм витрати матеріалів, виробничих запасів та енергетичних ресурсів, здійснює виконання і впровадження їх у виробництво. Визначає оптимальні маршрути руху автотранспорту на полігоні. Забезпечує справний стан машин, механізмів і під'їзних шляхів до місць вивантаження відходів. Організовує розроблення матеріалів для укладання виробничо-господарських договорів про приймання побутових відходів. Забезпечує планування, облік, складання і вчасне подання звітності про виробничу діяльність полігону. Керує робітниками полігону. Контролює на полігоні стан охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.