Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Майстер звалища побутових відходів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, інструкції органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо влаштування та експлуатації полігонів (звалищ); технологію знешкодження відходів; обладнання полігону і правила його експлуатації; діючі нормативно-законодавчі документи з екології; порядок складання звітної документації; трудове законодавство; основні Правила дорожнього руху; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперебійну і якісну експлуатацію полігону: проведення вчасних ремонтів обладнання, належний стан під'їзних шляхів до звалища і на звалищі, постійну наявність переносних дорожніх знаків і покажчиків, матеріально-виробничих запасів, забезпеченість працюючих засобами захисту тощо. Контролює дотримання технології знешкодження відходів на полігоні. Здійснює контроль за морфологічним складом відходів, не допускає ввезення на полігон відходів, які не відповідають за видами і класністю нормативам полігону. Організовує виробничі процеси на полігоні: розставляє робітників на робочі місця, видає їм змінні завдання, веде облік виходу на роботу. Згідно із встановленою документацією веде облік виконаних робіт за зміну, добу. Здійснює контроль відповідності витрат матеріалів нормам. Контролює дотримання робітниками полігону правил і норм охорони праці. Забезпечує виконання заходів з пожежної безпеки. У разі виникнення пожежі організовує її ліквідацію. Здійснює контроль охорони території від перебування сторонніх осіб. Стежить за підтриманням на полігоні високої виробничої культури. Забезпечує цілість закріпленого за полігоном майна. Бере участь у здійсненні заходів, направлених на підвищення продуктивності праці, зміцнення виробничої і трудової дисципліни і охорони праці.