Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Майстер дільниці з прибирання міських доріг", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні і керівні матеріали щодо санітарного утримання міста; основи технології виробництва та організації праці; норми витрат матеріалів для посипання доріг і паливно-мастильних матеріалів для прибиральної техніки; характеристику району, адреси і номери телефонів вищих організацій, аварійних служб і режим їх роботи; основи трудового законодавства; правила і порядок оформлення документів первинного обліку; схему доріг і їх стан; правила експлуатації автомобілів і механізмів для прибирання доріг; Правила дорожнього руху; правила охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує вчасне і якісне прибирання району, закріпленого за дільницею. Організовує роботи з виконання встановлених виробничих завдань. Здійснює розстановку бригад і окремих робітників на маршрутах прибирання і робочих місцях, перевіряє дотримання ними технології виробничих процесів, оперативно усуває виявлені порушення. Контролює щодня якість робіт, що виконуються спецмашинами і механізмами, використання їх за призначенням. Забезпечує безперебійний рух транспорту і пішоходів у районі, систематично перевіряє стан доріг, проїздів, площ, вчасно вживає заходів щодо усунення виявлених пошкоджень, перешкод (провалів), просадок ґрунту, обвалів, зсувів, затоплень, обривів проводів, відсутності кришок люків тощо. Здійснює контроль за правильним оформленням дорожніх документів, веденням документації з врахування обсягу виконаних робіт, часу роботи спецавтотранспорту і механізмів, витрат паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів. Забезпечує наявність сипких матеріалів для забезпечення безпеки руху пішоходів і транспорту в зимовий період. Аналізує експлуатаційні показники роботи дорожньої техніки на дільниці для розроблення заходів щодо її ефективного використання. Організовує забезпечення бригад пристроями для обгороджування місця роботи попереджувальними знаками, спецодягом, справним інструментом. Бере участь у формуванні бригад, розробленні заходів щодо підвищення ефективності робіт, що забезпечують утримання району в належному санітарному стані. Сприяє підвищенню кваліфікації робітників дільниці розвитку раціоналізаторської і винахідницької роботи, організовує впровадження прийнятих раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Контролює дотримання робітниками виробничої і трудової дисципліни, дотримання правил охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.