Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією на автомобільному транспорті: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні і нормативні матеріали з питань експлуатації автотранспортних засобів і механізмів; облік та аналіз вивезення відходів; призначення та основні техніко-експлуатаційні характеристики рухомого складу автомобільного транспорту, навантажувально-розвантажувальних механізмів і засобів для контейнерних і пакетних перевезень; правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту; планування, особливості організації і правила перевезень відходів, новітні досягнення у галузі вітчизняного і зарубіжного автомобілебудування та організації очистки міст; схему доріг району, маршрути, режим роботи підприємств в районі діяльності спецавтотранспортного підприємства, тарифи на перевезення відходів усіх видів; Правила дорожнього руху; порядок укладання договорів; основи економіки і трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує розробленням поточних і перспективних планів за обсягами вивезення усіх видів відходів у межах міста, за потребами у рухомому складі, типами спецавтотранспорту та кількістю контейнерів, що функціонують. Забезпечує розроблення раціональних транспортних схем вивезення великогабаритних відходів згідно з прогнозованими обсягами вивезення вантажів та паспортизацію маршрутів вивезення побутових відходів. Аналізує та узагальнює експлуатаційні показники роботи спецавтотранспорту підприємства; контролює якість обслуговування замовників. Вивчає досвід роботи вітчизняних і зарубіжних автотранспортних підприємств, розробляє заходи щодо впровадження прогресивних технологічних процесів у транспортних підрозділах підприємства. Спільно з іншими структурними підрозділами підприємства бере участь у реалізації заходів щодо підвищення ефективності роботи рухомого складу. Організовує роботу з перерозподілу спецавтотранспорту залежно від змін умов обслуговування, технології вивезення сміття, змін обсягів платних послуг населенню. Забезпечує укладання договорів, виконання договірних зобов'язань, бере участь у роботі комісій під час розгляду спірних питань. Перевіряє стан доріг, мостів і під'їзних шляхів у зоні роботи спецавтотранспорту і вживає через відповідні організації заходів щодо утримання їх у справному стані. Організовує інструктаж водіїв рухомого складу щодо правил та умов перевезення вантажів, правильного і вчасного оформлення дорожніх листків та іншої звітної документації. Організовує контроль за виконанням обсягів перевезень відходів, дотриманням умов перевезень, встановленого графіка випуску автомобілів і транспортних засобів на лінії, за якістю обслуговування замовників, оперативним обліком витрат паливно-мастильних матеріалів. Контролює вірогідність визначення відстані перевезень, проведення лінійного контролю, дотримання транспортної дисципліни, раціональність використання спецавтотранспорту, вчасність надання і правильність оформлення оперативної звітності щодо перевезень вантажів. Встановлює ліміт видачі палива за маршрутами для виконання змінного завдання. Організовує кількісний облік контейнерів для машин зі змінними контейнерами та комплексних пристроїв для побутових відходів, що знаходяться на балансі підприємства, і контролює їх технічний стан. Організовує контроль за дотриманням правил і норм охорони праці на вантажно-розвантажувальних роботах, правил безпеки руху і протипожежного захисту. Керує робітниками відділу.