Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Майстер з ремонту спецмашин і механізмів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна базова або неповна вища освіта (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста або бакалавра - не менше 2 років, для молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні і керівні матеріали, пов'язані з ремонтними роботами рухомого складу і механізмів; технологію виробництва, спеціалізацію дільниці; перелік і технічні характеристики спецмашин і механізмів; конструктивні особливості автомобілів, спецобладнання до них, механізми; вимоги до справного рухомого складу і до справних механізмів; технічні умови, нормативи, державні стандарти та інструкції з ремонту автомобілів, агрегатів, обладнання і механізмів; перелік і технічні характеристики встановленого обладнання виробничої дільниці і правила його експлуатації; виробничі потужності підприємства і перспективи його розвитку; основи трудового законодавства, виробництва й управління; організацію оперативного обліку діяльності виробництва; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує на своїй дільниці виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту спецмашин, механізмів, агрегатів, причепів, виготовлення і відновлення запасних частин і деталей. Забезпечує виконання планових завдань у встановлені терміни, підвищення продуктивності праці ремонтних робітників, відповідну якість виконання ремонтних робіт. Приймає (здає) спецмашини, механізми, причепи на технічне обслуговування, технічний ремонт. У разі потреби проводить перевірку, випробування спецмашин, механізмів. Повертає спецмашини, механізми, які не відповідають вимогам технічної експлуатації, в ремонт і на технічне обслуговування. Веде облік виконаних операцій під час технічного обслуговування, поточного ремонту спецмашин і механізмів, ремонту агрегатів, вузлів і деталей з належним їх оформленням. Вносить пропозиції про потребу енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, агрегатів, деталей, інструменту, спецодягу тощо. Контролює хід виробничого процесу, раціональне використання енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, агрегатів і деталей, робочого часу. Аналізує результати роботи на своїй дільниці, проводить роботу для запобігання браку, підвищенню якості ремонту, економії всіх видів ресурсів. Бере участь у забезпеченні бригад запасними частинами і матеріалами, необхідними для виконання завдань, забезпечує збереженість і справність закріпленого за дільницею обладнання, пристроїв, інструменту, контролює правильність їх технічної експлуатації. Здійснює виготовлення нескладної оснастки (інструменту, пристроїв, інвентарю). Сприяє підвищенню продуктивності праці шляхом удосконалення організації праці, упровадження прогресивної технології і передових методів ремонтних робіт. Бере участь у тарифікації робіт. Проводить роботу з підвищення рівня технічних знань робітників дільниці. Сприяє розвитку і впровадженню раціоналізаторських пропозицій. Стежить за підтриманням на виробничій дільниці чистоти, порядку і високої виробничої культури. Контролює дотримання робітниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці і виробничої санітарії. Бере участь у проведенні розслідувань випадків виробничого травматизму і вживає заходів щодо їх запобігання. Забезпечує виконання заходів з протипожежного захисту.