Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Майстер цеху з ремонту обладнання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна базова або неповна вища освіта (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста або бакалавра - не менше 2 років, для молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: зміст наказів і розпоряджень керівних органів, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи обладнання цеху (дільниці); організацію і технологію ремонтних робіт, правила прийому і здачі обладнання після ремонту; державні стандарти, технічні умови та інструкції з ремонту і випробування обладнання; основи економіки і трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничою діяльністю на своїй дільниці. Забезпечує вчасне і якісне виконання повного обсягу робіт з ремонту обладнання та інструменту. Приймає (здає) обладнання з ремонту (на ремонт). Контролює хід ремонтних робіт. Проводить перевірку, випробування окремих інвентарних одиниць обладнання. Веде облік виконаних робіт за обсягами та якістю. Аналізує причини браку і здійснює заходи щодо запобігання йому. Вчасно оформлює первинні документи приймання-видачі робіт з ремонту обладнання. Визначає потребу в обладнанні, запасних частинах, матеріалах, спецодязі, енергетичних ресурсах, контролює вчасне їх отримання і використання за призначенням. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, технології, механізації виробничих процесів. Здійснює заходи, спрямовані на економію матеріальних та енергетичних ресурсів, скорочення втрат робочого часу. Забезпечує збереженість закріпленого за цехом (дільницею) майна, технічно правильну експлуатацію обладнання. Вносить пропозиції з перегляду норм виробітку і розцінок, бере участь у тарифікації вартості робіт і заробітної плати робітників. Сприяє розвитку раціоналізаторської і винахідницької роботи, організовує впровадження прийнятих пропозицій. Забезпечує виконання заходів з охорони праці та протипожежного захисту.