Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник району мереж зовнішнього освітлення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо технічної експлуатації електричних мереж зовнішнього освітлення; напрями і перспективи розвитку підприємства; виробничі потужності і режими роботи обладнання ЕТР, правила його технічної експлуатації; технічні вимоги до матеріалів, комплектуючих виробів, що застосовуються під час ремонту та експлуатації обладнання; порядок прийому обладнання в експлуатацію; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств щодо забезпечення надійної та економічної роботи електрообладнання електромереж зовнішнього освітлення; основи економіки, трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперебійну, надійну та економічну роботу електрообладнання електромереж зовнішнього освітлення району. Організовує контроль за роботою електрообладнання мереж зовнішнього освітлення в експлуатаційних умовах шляхом замірів навантажень і напруг, перевірку виводів живлення і режимів нормального горіння світильників. Забезпечує в районі належний стан освітлювальних приладів шаф керування, електрообладнання, комутаційної апаратури та вчасну заміну пошкодженого обладнання справним. Організовує систематичне обстеження стану мереж зовнішнього освітлення і вживає заходів для негайного усунення виявлених недоліків. Організовує проведення капітальних і поточних ремонтів, профілактичних замірювань електричних параметрів та випробувань електрообладнання мереж зовнішнього освітлення відповідно до планів і графіків робіт. Керує аварійно-відбудовними роботами на електромережах експлуатаційно-технічного району. Бере участь у роботі комісій з введення в експлуатацію нового обладнання або такого, що відремонтувалося чи модернізувалося. Проводить планові і позачергові інструктажі робітників експлуатаційно-технічного району на їхніх робочих місцях з дотримання правил технічної експлуатації обладнання, правил і норм охорони праці. Контролює своєчасність перевірок, випробувань засобів захисту і забезпеченість ними робітників експлуатаційно-технічного району. Організовує облік та зберігання приладів, комплектуючих виробів, пристроїв, засобів захисту та інших матеріальних цінностей, які застосовуються в експлуатаційно-технічних районах. Бере участь у плануванні заходів щодо підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період. Забезпечує протипожежний стан експлуатаційно-технічного району. Керує робітниками експлуатаційно-технічного району.