Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Слюсар аварійно-відбудовних робіт 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову водовідливних механізмів і пневматичного інструменту; способи усунення несправностей у роботі механізмів і пневматичного обладнання; періодичність і правила профілактичного ремонту інструменту і пристроїв; правила безпечного виконання земляних робіт і робіт у колодязях.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації. Розкопує канали, котловани, укріплює їх стінки. Конопатить і забиває стики, заливає і зачеканює свинцем, сірчистим сплавом або цементним розчином розтруби труб. Виконує прості слюсарні ремонтні роботи. Навантажує і розвантажує, підносить і укладає фасонні частини. Працює на ручних водовідливних механізмах та з пневматичним інструментом.