Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста і бакалавра - не менше 2 років, для молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; нормативні та керівні матеріали щодо технічного обслуговування та ремонту теплоенергетичного устаткування; Закон "Про охорону праці"; правила улаштування і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, правила улаштування і безпечної експлуатації вантажопідйомних механізмів; положення про систему ПЗР основного устаткування комунальних теплоенергетичних підприємств; основи економіки, організацію виробництва та праці; діюче положення про оплату праці та матеріальне стимулювання; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безаварійну роботу теплорозподільних пунктів, теплових мереж, автоматичних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів. Контролює щільність теплових мереж за показаннями приладів обліку, здійснює контроль стану теплових мереж методом обходу згідно із затвердженим керівником теплового району графіком. Після закінчення опалювального сезону випробовує теплові мережі, шурфовку і засипання розкритих ділянок. Готує пропозиції щодо формування плану капітального ремонту теплоенергетичного устаткування. Забезпечує чистоту у теплових пунктах, камерах, каналах, своєчасне видалення води з них, справність дренажів та відкачувальних засобів. Здійснює роботу з виявлення, локалізації та ліквідації аварій та пошкоджень, персонально керує робітниками під час ліквідації аварійних ситуацій. Організовує роботу з поточного і капітального ремонтів згідно з положенням про систему ПЗР. Контролює хід і якість поточного і капітального ремонтів, які виконуються силами дільниці, ремонтними бригадами, персоналом ремонтного цеху та підрядними організаціями. Здійснює допуск до роботи за нарядом-допуском на закріпленій за ним дільниці, інструктує виконавців робіт на робочих місцях і контролює дотримання робітниками правил ПТЕ та ПТБ. Здійснює особисто технічний нагляд за будівництвом нових теплових пунктів, теплових мереж, бере участь у їх випробуваннях, прийманні, оформлює акти та дає дозвіл на пуск та експлуатацію. Здійснює особисто та за участю ремонтного персоналу контроль за виконанням підземних робіт сторонніми організаціями в місцях пролягання комунікацій теплових мереж, за дотриманням цими організаціями чинних правил та узгоджених з тепломережею умов виконання робіт. Погоджує зі споживачами тепла обсяги і плани робіт з поточного та капітального ремонту абонентських мереж і теплових пунктів, забезпечує контроль за дотриманням термінів і якості виконання цих робіт, промивання мереж і систем теплоспоживання. Здійснює особисто і через ремонтний персонал перевірку справності та щільності систем шляхом гідравлічних випробувань та оформлює відповідні акти (акти готовності) про допуск цих систем до експлуатації. Організовує і контролює роботу експлуатаційного персоналу щодо знімання показань приладів і первинного обліку тепла зі щоденною перевіркою записів ведення накопичувальної відомості. Контролює та забезпечує своєчасний ремонт і заміну приладів обліку, що знаходяться на балансі підприємства теплових мереж. Керує роботою з ремонту та налагодження автоматичних регуляторів на теплових пунктах споживачів. Контролює особисто і через ремонтний персонал дотримання споживачами правил користування тепловою енергією, складає акти про витікання та порушення правил, видає розпорядження. Розробляє заходи для зменшення питомих норм витрати природного газу, електроенергії та холодної води, доводить їх до виконавців та контролює виконання. Забезпечує дотримання працюючими виробничої і трудової дисципліни, чистоти і порядку на робочих місцях, не допускає захаращення проходів і проїздів. Щодня перед початком роботи здійснює оперативний контроль за станом охорони праці першого ступеня. Проводить первинний, повторний, позаплановий, поточний інструктажі та навчання робітників безпечним методам роботи на робочих місцях, веде журнал інструктажів з охорони праці. Контролює справність обладнання захисних пристроїв, огорож, а також засобів сигналізації. Наглядає за справністю вентиляційних установок та пристроїв, нормальним освітленням робочих місць. Здійснює контроль за своєчасною атестацією робітників, які обслуговують об'єкти підвищеної небезпеки. Забезпечує своєчасну видачу працюючим засобів індивідуального захисту згідно з чинними нормами. У разі нещасного випадку негайно організовує надання першої допомоги потерпілому, у разі потреби терміново викликає швидку допомогу. Негайно повідомляє про те, що трапилось, начальнику теплового району. Контролює стан побутових приміщень, пристроїв для сушіння одягу, наявність мийних засобів. Забезпечує дільницю засобами пропаганди безпечних умов праці (знаками, плакатами, пам'ятками, інструкціями).