Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник відділу збуту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо користування тепловою енергією; економіку, організацію виробництва та праці; організацію планової роботи на підприємстві, форми обліку та звітності; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу працівників відділу з щомісячного виставляння рахунків споживачам теплової енергії. Забезпечує своєчасне надходження доходів від реалізації теплової енергії. Веде ділове листування з підприємствами-боржниками стосовно ліквідації заборгованості за теплову енергію. Готує матеріали в арбітражний суд щодо підприємств-боржників, репрезентує підприємство в арбітражному суді. Аналізує виконання плану доходів від реалізації теплової енергії, готує пропозиції щодо зміцнення фінансової дисципліни. Здійснює роз'яснювальну роботу серед споживачів (особисто чи по телефону), інформує їх про розміри теплоспоживання та про установлені тарифи на теплову енергію. Розглядає разом зі службами підприємства скарги та претензії споживачів до якості обслуговування, вживає заходів щодо їх усунення. Забезпечує своєчасне складання і подання установленої звітності. Керує роботою працівників відділу.