Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник відділу договірного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження і накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали; правила користування тепловою енергією; будівельні норми і правила; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організацію роботи з підготовки та укладання договорів із споживачами теплової енергії. У разі потреби організовує своєчасне повідомлення споживачів теплової енергії про терміни переукладання договорів і вживає заходів для проведення договірної кампанії у стислі строки. Контролює ведення журналів (карток) на підключених споживачів, систематичне ведення в них накопичувальної інформації про навантаження, площі, додаткові навантаження і час їх включення, реквізити споживачів тощо. Організовує та здійснює з працівниками теплових районів і теплової інспекції вибірковий і суцільний контроль за правильністю використання теплової енергії, навантажень, наявністю витікань або розкрадання теплової енергії споживачами. У разі потреби складає акти та дає розпорядження щодо усунення порушень. Бере участь у розгляді скарг і претензій, що надходять на підприємство від споживачів, веде ділове листування з ними з усіх питань, що стосуються функцій відділу, дає консультації потенційним споживачам. Спрямовує, контролює діяльність працівників теплових районів (дільниць) з виконання договірних зобов'язань щодо постачання теплової енергії. Здійснює поточне і перспективне планування роботи відділу. Контролює додержання працівниками відділу правил і норм охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, виробничої і трудової дисципліни.