Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Оператор водозапірних споруд 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: схему водопостачання на дільниці, яку обслуговує, призначення і принцип роботи водозапірних споруд у літній і зимовий періоди.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Замірює рівень води у водосховищі на заданому ординарі та регулює рівень за допомогою запірних пристроїв. Перевіряє герметичність запірних пристроїв і стежить за станом греблі і водойм. Ліквідує затори, намерзлий лід, прибирає листя, обкошує відкоси, охороняє санітарний стан системи озер, каналів, трубопроводів. Очищує фільтрувальні решітки від сміття.