Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Оператор водозапірних споруд 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора водозапірних споруд 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: режим роботи живильних каналів, напірних трубопроводів, підвідних каналів і електрообладнання; способи подання води з річок у відстійники і виробничі магістралі; схему розташування каналів і трубопроводів на дільниці, яка обслуговується; схему головної споруди, водовідводів і обладнання шлюзів; основи електротехніки і гідравліки; правила керування механізмами шлюзів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує запірні щити живильних каналів і трубопроводів. Замірює напір води в трубопроводах і рівень води в резервуарах. Обслуговує механізми підйому й опускання щитів вручну талями і електротельфером. Регулює подання води з річок і водойм у відстійники і виробничі магістралі. Здійснює профілактичний огляд і змазування підйомних пристроїв і запірної арматури. Наглядає за режимом води та справністю запірних пристроїв. Веде журнал робіт з обслуговування споруд. Бере участь у ремонті обладнання, яке обслуговується.