Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Старший інспектор з технічного нагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями професіоналів або фахівців вищих категорій (провідний, I категорії) - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації устаткування атомної електростанції, що знаходиться в його веденні; основні технологічні процеси й режими виробництва на підприємстві; правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж; правила будови і безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій; правила будови й безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском; положення з розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві; протипожежні та експлуатаційні циркуляри; правила і методи контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт; порядок складання звітності з порушень у роботі устаткування, що знаходиться в його веденні; посадові і виробничі інструкції виробничого персоналу атомної електростанції; передовий досвід у галузі безпечної експлуатації устаткування; основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює нагляд за технічним станом і безпечною експлуатацією вантажопідйомних механізмів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, підкранових шляхів; посудин і трубопроводів, працюючих під тиском; парових і водогрійних казанів, іншого устаткування, підвідомчого органам державного нагляду, шляхом контролю за дотриманням інструкцій, правил і норм із забезпечення технічної безпеки атомної електростанції та вживає заходів щодо запобігання порушенням правил безпеки. Бере участь та проводить технічний огляд вантажопідйомних механізмів; посудин і трубопроводів, працюючих під тиском; парових і водогрійних казанів та іншого тепломеханічного устаткування, підвідомчого органам державного нагляду, проводить їх облік та реєстрацію. Контролює якість монтажу і ремонту устаткування, що знаходиться під його наглядом, видає дозвіл на експлуатацію об'єктів у випадках, передбачених правилами державного нагляду. Бере участь у обстеженні підйомних споруд, тепломеханічного устаткування, систем безпеки представниками державного нагляду. Контролює своєчасність проведення випробувань у необхідному обсязі та перевірок тепломеханічного устаткування, що знаходиться під його наглядом, своєчасність та повноту проведення планово-запобіжних ремонтів устаткування відповідно до встановлених органами державного нагляду правил. Здійснює контроль наявності загальних дозволів (ліцензій) на право проведення робіт у постачальників та підрядчиків, що виконують ремонтні роботи на устаткуванні, трубопроводах, системах і спорудах, важливих для безпеки, об'єктів котлонагляду. Контролює умови приватних дозволів на ремонт конкретного устаткування атомної електростанції; відповідність технічного стану і режиму роботи устаткування встановленим технологічним нормам, режимним картам. Перевіряє дотримання встановленого порядку допуску працівників до обслуговування об'єктів атомної електростанції, які знаходяться під наглядом служб державного нагляду України, наявність у них відповідних документів. Контролює виконання персоналом вимог виробничих інструкцій. Організовує та бере участь у роботі комісій з розслідування порушень у роботі технологічних систем і устаткування атомної електростанції, здійснює оформлення результатів розслідувань. Організовує роботу комісій та оформляє результати з перевірки знань керівників та спеціалістів. Готує матеріали з формування річного плану роботи з експлуатаційним персоналом. Контролює відповідно до чинних правил правильне ведення і склад технічної документації під час експлуатації і ремонту устаткування, організації роботи з експлуатаційним персоналом в підрозділах атомної електростанції (з питань, що входять до його компетенції). Складає встановлену звітність щодо порушень у роботі підвідомчого устаткування.