Категорія - Професіонали |  Галузь - Реклама та реставраційні роботи. Розділ 'Реставраційні роботи'
Інструкція для посади "Художник-реставратор кам'яної та гіпсової скульптури III категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 86. Реклама та реставраційні роботи. Розділ 'Реставраційні роботи'", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.10.2000 р. N 492. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища художня освіта за спеціальністю художник-реставратор (магістр, спеціаліст або бакалавр). Для магістра, спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж реставраційної роботи за професією не менше 2 років. Повна або базова художня, мистецтвознавча або технічна, пов'язана з технологією реставраційного процесу, вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи за професією: для магістра, спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 3 років. Повна або базова, крім художньої, мистецтвознавчої або технічної, пов'язаної з технологією реставраційного процесу, вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи: для магістра, спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: техніку та технологію, стилістичні особливості пам'яток, матеріалів та способів їх використання для ведення реставраційних робіт з урахуванням особливостей експонатів; основні методи реставрації монументального, станкового, темперного та олійного живопису, графіки, декоративного та ужиткового мистецтва, скульптури; принципи датування та атрибуції; результати старіння матеріалів, що застосовуються в реставрації; причини, що спричиняють руйнування експонатів; основні види лабораторних досліджень в процесі виявлення причин та характеру руйнувань.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує нескладні, середньої складності, значної та особливо значної складності реставраційні та консерваційні роботи на творах високої художньої та історичної цінності, а також на унікальних творах мистецтва відповідно до завдань і методики, розробленої та затвердженої реставраційною радою. Розробляє методику проведення реставраційних робіт, добирає матеріали для їх проведення, забезпечує досконале документування процесу реставраційних робіт, складає описи ушкоджень об'єкту, результатів його дослідження, методів і матеріалів, що застосовуються в процесі реставраційних робіт, а також фотографування до початку робіт, в процесі та після закінчення реставрації. Визначає види руйнувань, складає, проводить детальний огляд та складає опис стану схоронності об'єкту, що реставрується, виявляє його первісний вигляд, визначає історію змін, установлює на підставі результатів хімічних, фізичних та біологічних досліджень причини та характер пошкоджень. У процесі реставрації творів живопису здійснює укріплення основи, грунту та фарбової поверхні, а також видалення пізніших нашарувань, що приховують або перекручують авторський живопис. Готує спеціальні реставраційні клеї, мастики, суміші тощо. Інструктує фотографів щодо документальної фотофіксації окремих процесів реставраційних робіт. Проводить обстеження музейних фондів та експозицій. Консультує зберігачів фондів щодо норм і правил зберігання експонатів. Керує роботою стажерів, надає допомогу науковим співробітникам, які вивчають експонати, що підлягають реставрації.

Спеціалізація
Виконує консерваційно-реставраційні роботи на всіх видах скульптурного і виробного каменю, а також у кераміці, гіпсових і воскових мініатюрах, археологічної і давньої скульптури, смальти, мозаїки, археологічної слабовипаленої глини, ганчу, мастики, стуку і штучних мас. Реставрує пам'ятки в перехідному і м'якому матеріалах (невипаленій глині, пластиліні, воску), позолочений камінь, кераміку, холодне розфарбування по глині і гіпсу тощо. Очищає скульптуру з різних кам'яних матеріалів (бісквіту, теракоти, а також сатинованого гіпсу) від поверхневих забруднень. Проводить антисептування скульптури. Склеює і монтує нескладні за формою фрагменти, доповнює та мастикує втрати і відколи на камені, кераміці, гіпсі. Виконує всі види формувальних робіт з використанням пластилінових, гіпсових, силіконових форм. Гідрофобізує скульптуру кремній органічними сполуками. Проводить гаряче і холодне воскування. Обробляє монтажну арматуру антикорозійними матеріалами. Визначає види руйнувань. Складає опис стану збереженості кам'яної та гіпсової скульптури. Знімає стійкі забруднення та офарбовані плями, набіли і забруднення із світлого та нетонованого гіпсу, звільняє камінь і гіпс від пізніх забруднень, записів і замальовок, які важко усуваються. Левкасить, закріплює і патинує гіпс. Розшиває старі склеювання і видаляє іржаві штирі і скоби, потемнілі клеї і мастики; склеює складні за конфігурацією фрагменти структури. Виготовляє робочу модель доповнення за точними об'ємними аналогіями. Знімає гіпсові та силіконові форми і виготовляє зліпки із штучних дороблюваних мас, які імітують структурні і декоративні особливості оригіналу. Нарощує і обробляє прості доповнення і мастикування методом "прямого моделювання". Ліпить в м'якому матеріалі з переведенням у модель. Формує з дороблювальної маси, що імітує природний матеріал, скульптури або витесує їх з природного каменю за моделлю. Знесолює камінь, розм'якшує і видаляє забарвлені коркові утворення. Проводить структурне закріплення матеріалу скульптури та відновлює його декоративні властивості.