Категорія - Професіонали |  Галузь - Реклама та реставраційні роботи. Розділ 'Реставраційні роботи'
Інструкція для посади "Художник-реставратор творів з кераміки та скла III категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 86. Реклама та реставраційні роботи. Розділ 'Реставраційні роботи'", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.10.2000 р. N 492. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища художня освіта за спеціальністю художник-реставратор (магістр, спеціаліст або бакалавр). Для магістра, спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж реставраційної роботи за професією не менше 2 років. Повна або базова художня, мистецтвознавча або технічна, пов'язана з технологією реставраційного процесу, вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи за професією: для магістра, спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 3 років. Повна або базова, крім художньої, мистецтвознавчої або технічної, пов'язаної з технологією реставраційного процесу, вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи: для магістра, спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: техніку та технологію, стилістичні особливості пам'яток, матеріалів та способів їх використання для ведення реставраційних робіт з урахуванням особливостей експонатів; основні методи реставрації монументального, станкового, темперного та олійного живопису, графіки, декоративного та ужиткового мистецтва, скульптури; принципи датування та атрибуції; результати старіння матеріалів, що застосовуються в реставрації; причини, що спричиняють руйнування експонатів; основні види лабораторних досліджень в процесі виявлення причин та характеру руйнувань.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує нескладні, середньої складності, значної та особливо значної складності реставраційні та консерваційні роботи на творах високої художньої та історичної цінності, а також на унікальних творах мистецтва відповідно до завдань і методики, розробленої та затвердженої реставраційною радою. Розробляє методику проведення реставраційних робіт, добирає матеріали для їх проведення, забезпечує досконале документування процесу реставраційних робіт, складає описи ушкоджень об'єкту, результатів його дослідження, методів і матеріалів, що застосовуються в процесі реставраційних робіт, а також фотографування до початку робіт, в процесі та після закінчення реставрації. Визначає види руйнувань, складає, проводить детальний огляд та складає опис стану схоронності об'єкту, що реставрується, виявляє його первісний вигляд, визначає історію змін, установлює на підставі результатів хімічних, фізичних та біологічних досліджень причини та характер пошкоджень. У процесі реставрації творів живопису здійснює укріплення основи, грунту та фарбової поверхні, а також видалення пізніших нашарувань, що приховують або перекручують авторський живопис. Готує спеціальні реставраційні клеї, мастики, суміші тощо. Інструктує фотографів щодо документальної фотофіксації окремих процесів реставраційних робіт. Проводить обстеження музейних фондів та експозицій. Консультує зберігачів фондів щодо норм і правил зберігання експонатів. Керує роботою стажерів, надає допомогу науковим співробітникам, які вивчають експонати, що підлягають реставрації.

Спеціалізація
Виконує консерваційно-реставраційні роботи на творах з фарфору, опаку, кам'яної маси, фаянсу, майоліки та інших видів пористої кераміки з міцним полив'яним покриттям; в тому числі обробляє доробки, шліфує, полірує, доповнює втрати всіх видів кераміки, безбарвного скла, мозаїки, вітражів (за винятком археологічних експонатів з нестійким розписом). Розшиває експонати з видаленням старих реставраційних доробок, клеїв, записів. Промиває і видаляє стійкі забруднення, коркові нашарування, реставраційні записи тощо. Зачищає і тонує шви. Виготовляє різні форми з гіпсу, пластиліну і воску. Закріплює ґрунт у мозаїках, а також монтує смальту і кольорове каміння. Монтує вітражі. Склеює фрагменти кераміки і скла, знімає та виготовляє форми з музейних аналогічних експонатів будь-якої складності (кераміка, скло). Відновлює значні втрати на скульптурі з кераміки, виконує різні фрагменти (частини) при реставрації нефарбованого бісквіту, тонкого фарфору. Готує поверхню під золочення; золотить і сріблить "на мордан" всіма способами. Тонує з повним відтворенням розпису, з урахуванням художніх особливостей експоната. Виконує поливи або розписи на керамічних експонатах. Імітує різнобарвне скло, смальти. Тонує позолоту та відновлює розписи найтонших візерунків. Демонтує і монтує експонати з кріпленням будь-якої складності, знімає іризацію, продукти корозії з археологічного і нового музейного скла, а також з глазурі кераміки та консервує їх поверхню. Виводить солі, закріплює ґрунт, зміцнює черепки, слабкий фарбовий шар. Склеює і кріпить на штифтах, каркасах фрагменти будь-якої складності. Знімає і виготовляє форми з унікальних експонатів. Тонує з відновленням малюнка та імітує будь-які покриття. На підставі наукових досліджень доповнює втрачені складні деталі.