Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Начальник відділу з підготовки виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що є визначальними для діяльності будівельної організації; систему інженерної підготовки будівельного виробництва; порядок розроблення й узгодження проектної документації та проектів виконання робіт; порядок проведення торгів (тендерів), укладання і виконання контрактів (договорів); методи розрахунків будівельних конструкцій; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; технологію будівельного виробництва; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі інженерної підготовки будівельного виробництва; основи трудового законодавства; правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує розроблення проектно-технологічної документації в системі інженерної підготовки будівельного виробництва, зведених календарних (сітьових і лінійних) графіків робіт, проектів виконання робіт і технологічних карт. Забезпечує методичну допомогу будівельним організаціям у розробленні проектно-технологічної документації. Контролює здійснення проектів виконання робіт і у разі потреби коригує їх. Забезпечує розроблення робочих креслень тимчасових будов та споруд, технологічної оснастки, інвентарю і пристроїв. Бере участь у обговоренні та узгодженні проектів організації будівництва, розробленні заходів з підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період. Здійснює контроль за готовністю будівельних майданчиків до початку робіт. Розглядає та готує для узгодження проекти виконання робіт, розроблені субпідрядними організаціями. Організовує впровадження проектних розробок і робочих креслень раціоналізаторських пропозицій, спрямованих на удосконалення технології будівельного виробництва. Бере участь у розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками відділу.