Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Начальник відділу підсобних виробництв", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування й оперативного управління виробництвом; спеціалізацію підприємств і виробничий зв'язок між ними; номенклатуру продукції, що випускається, види робіт (послуг), що виконуються; основи технології виробництва; організацію складського господарства, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; організаційну техніку та засоби механізації оперативного обліку та регулювання процесів виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує організацію виробництва з виготовлення нетипових або несерійних конструкцій, виробів, вузлів, напівфабрикатів, підвищення технологічної готовності матеріалів. Здійснює координацію роботи підсобних виробництв. Розробляє пропозиції щодо розвитку власного виробництва; визначає потребу в капітальних вкладеннях на будівництво нових, реконструкцію і модернізацію діючих підприємств; готує висновки щодо документації з проектування будівництва і реконструкції підсобних виробництв. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи госпрозрахункових відносин між підприємствами і будівельно-монтажною організацією. Бере участь у розробленні річних і квартальних бізнес-планів, планів упровадження нової техніки та оргтехзаходів, розміщенні замовлень на виготовлення устаткування, інструментів і технологічного обладнання. Проводить аналіз господарської діяльності підсобних підприємств. Здійснює контроль за розробленням і виконанням оперативних планів робіт підприємств, своєчасним забезпеченням їх технічною документацією для виготовлення будівельних конструкцій, деталей, нетипового устаткування, списанням будівельних матеріалів тощо. Керує роботою, спрямованою на економію матеріальних ресурсів, ефективність використання сировини, матеріалів, паливних та енергетичних ресурсів в підсобних виробництвах. Бере участь у розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками відділу.