Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Ліфтер 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: типові інструкції з експлуатації вантажних і пасажирських ліфтів, затверджені відповідними державними органами; будову і правила експлуатації ліфтів, які обслуговуються, їх вантажопідйомність; розміщення і призначення приладів безпеки: дверних замків, дверних та підпідлогових контактів, уловлювачів, конусного вимикача; призначення сигналізації апаратів керування; правила пуску ліфта у роботу і перевірки справності приладів безпеки; правила і норми охорони праці і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує ліфтами зі швидкістю руху до 1 метра за секунду та здійснює контроль за їх справністю. Наглядає за експлуатацією ліфта. Здійснює пуск ліфта в роботу з попередньою перевіркою роботи або аварійної сигналізації, автоматичних замків на всіх зупинках, кнопки "Стоп". Під час супроводу пасажирів або вантажів наглядає за посадкою та виходом пасажирів або за завантаженням та вивантаженням вантажу згідно з номінальною вантажопідйомністю ліфта. У разі виявлення несправності ліфта зупиняє його і повідомляє чергового електромеханіка з ліфтів. Утримує у чистоті кабіну ліфта, поверхові площадки на всіх зупинкових пунктах. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту. Заповнює журнал приймання і здавання зміни.