Категорія - Професіонали |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Провідний економіст з договірних та претензійних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з договірної та претензійної роботи і категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо кошторисної роботи та ціноутворення в будівництві; перспективні напрями розвитку капітального будівництва; основи економіки, організації та технології будівництва; правила укладання контрактів (договорів); склад, зміст, порядок розроблення й узгодження кошторисів; діючі положення про фінансування і кредитування капітального будівництва; облікову документацію; організацію оперативного та статистичного обліку та звітності; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує до укладання із замовниками та субпідрядними організаціями контракти (договори) та угоди; здійснює перевірку кошторисної документації на будівництво об'єктів та готує зауваження щодо її якості. Бере участь у підготовці та перевірці титульних списків. Разом з представниками субпідрядних організацій узгоджує з проектною організацією та замовником кошториси, калькуляції вартості матеріалів, транспортні схеми тощо. Виконує розрахунки вартості робіт. Веде облік робіт, виконаних та оплачених замовником. Бере участь у контрольних обмірах виконаних робіт, визначенні планово-розрахункових цін на будівельні матеріали та конструкції, транспорт, комунальне й інше обслуговування, а також відпускних цін на продукцію підсобних підприємств. Складає кошториси витрат, що не передбачені розцінками та нормами накладних витрат, у разі потреби узгоджує їх із замовником. Виконує розрахунки щодо ефективності впровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Бере участь у підготовці претензійної документації для розглядання її в арбітражі.