Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Начальник проектно-кошторисного бюро", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань проектування об'єктів будівництва; проектно-кошторисну справу; порядок проведення торгів (тендерів), укладання і виконання контрактів (договорів); технологію будівельного виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; досягнення науки та передового вітчизняного і зарубіжного досвіду проектування об'єктів будівництва; основи трудового законодавства; норми і правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує розробленням проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів власної виробничої бази, а також, за узгодженням із замовником, на технічно нескладні об'єкти. Бере участь у підготовці та поданні проектним організаціям завдань з проектування, прийманні проектно-кошторисної документації, в організації й оформленні відведення земельних ділянок, зносу споруджень, закріпленні пунктів опорної геодезичної служби, головних осей будов і споруд, червоних ліній, передаванні будівельних майданчиків під об'єкти власного будівництва. Організовує перевірку комплектності та якості проектно-кошторисної документації, що розробляється проектними організаціями. Забезпечує дільниці проектно-кошторисною документацією. Стежить за фінансуванням власного будівництва, виготовленням і своєчасною поставкою технологічного устаткування. Бере участь у проведенні технічного нагляду та прийманні будівельно-монтажних робіт, розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками бюро (групи).