Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничої та господарської діяльності відділу; єдину систему планово-запобіжних ремонтів і раціональної експлуатації машин і механізмів; технічні характеристики, конструктивні особливості й експлуатаційні характеристики машин і механізмів; стандарти, технічні умови й інструкції з експлуатації машин і механізмів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила державної автоінспекції; правила безпечної експлуатації вантажопідйомних машин і механізмів; основи трудового законодавства; норми та правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує контроль за технічним станом машин і механізмів, своєчасною підготовкою об'єктів до виконання механізованих робіт і додержанням вимог нормативної, технічної документації та проектів виконання робіт. Бере участь у формуванні виробничої програми й організовує її виконання. Організовує транспортування машин і забезпечення їх паливними та мастильними матеріалами. Керує роботою радіодиспетчерського зв'язку. Розробляє пропозиції щодо удосконалення структури парку машин, підвищення змінності їх роботи, упровадження прогресивних технологій виконання робіт. Здійснює заходи щодо підготовлення техніки до роботи в зимовий період. Бере участь у розробленні та узгодженні планів огляду, випробування, ремонту будівельної техніки. Вивчає умови роботи машин та устаткування, окремих вузлів і готує пропозиції щодо поліпшення техніко-експлуатаційних характеристик машин і змінного робочого устаткування. Організовує роботу ремонтної служби (у разі відсутності служби головного механіка). Проводить роботу щодо удосконалення організації праці служби експлуатації та ремонтної служби. Розробляє та впроваджує заходи щодо створення безпечних умов праці під час експлуатації та ремонту машин і механізмів. Контролює додержання вимог охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Бере участь у обговоренні раціоналізаторських пропозицій, що стосуються поліпшення експлуатації та ремонту машин і механізмів, у розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками відділу і підрозділів з експлуатації та ремонту машин і механізмів.