Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Командир землесоса", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з капітального будівництва, що є визначальними для діяльності загону; організацію і технологію гідромеханізованих земляних робіт; будівельні норми та правила, норми виробітку й розцінки; технічні умови на виконання та приймання робіт; положення про оплату праці, форми матеріального стимулювання; систему інженерної підготовки будівельного виробництва; порядок взаємозв'язків із замовниками й субпідрядними організаціями; основи економіки; організацію праці й управління; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо організації будівельного виробництва; законодавство про працю, норми та правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує виконання гідромеханізованих земляних робіт відповідно до графіків і проектів виконання робіт. Сприяє впровадженню прогресивних технологій будівництва. Контролює виконання правил безпечної експлуатації землесосних, землечерпальних, дноочищувальних снарядів і грунтонасосних установок. Забезпечує технічний нагляд за обслуговуванням і експлуатацією механічного й електричного обладнання снарядів та установок. Складає графіки планово-запобіжних ремонтів, заявки на запасні частини. Бере участь у періодичній перевірці знань з охорони праці робітників, що здійснюють керування, експлуатацію й обслуговування несамохідних плавучих снарядів та інших плавучих засобів, машиністів землесосних снарядів, гідросівалок, грунтонасосних установок, робітників карт намиву тощо. Розробляє заходи щодо створення безпечних умов праці. Керує робітниками загону.