Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Прохідник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи гірником 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: властивості гірничих порід та їх класифікацію за міцністю; правила та способи розробки гірничої породи механізованим інструментом і вручну; форми перетину гірничих виробок; основні види простих кріплень; порядок виконання робіт зі спорудження та ремонту кріплень; способи проходки горизонтальних, похилих і вертикальних виробок і стовбурів; технічні характеристики устаткування, машин і механізмів, що застосовуються під час проходки підземних виробок, правила їх експлуатації; правила та прийоми складання та укладання арматури; проведення бетонних робіт; правила користування існуючою сигналізацією; будову відкотних колій; способи розбивання, укладання та кріплення труб; розміри цебер, розтрубів і труб, що проходять через поміст; правила і способи навантаження, розвантаження та доставлення матеріалів та устаткування у зоні вибою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує прохідницькі роботи середньої складності під час будівництва закритим способом тунелів, станцій метрополітену та споруд спеціального призначення.

Приклади робіт
Виконання комплексу робіт з проходки горизонтальних, похилих і вертикальних виробок, крім робіт, що передбачені у 5 та 6 розрядах: проходка гірничих виробок із застосуванням відбійних молотків та вручну; навантажування гірничої маси навантажувальними машинами та вручну у зоні вибою до транспортних засобів; ручне розроблення породи, у тому числі й сипких пісків, під час проходки виробок із застосуванням немеханізованого прохідницького комплексу; виконання допоміжних робіт під час проходки виробок із застосуванням механізованого прохідницького комплексу навантажування породи, очищення різального органу мехкомплексу висотою 3,6 м., прибирання породи між ножовою частиною та відбійним листом мехкомплексу висотою 5,5-6,0 м.; участь у пересуванні технологічного комплексу та укладальників тунельного опорядження; розроблення вибухової породи вручну під час проходки похилих виробок буропідривним способом; спорудження тимчасового кріплення виробок, окрім кріплення, що передбачене у 5 та 6 розрядах (кріплення покрівлі, вибою, установлення окремих елементів кріплення); під керівництвом прохідника 5 розряду встановлення і зняття марчеван під час проходки виробок гірничим способом, участь у спорудженні арочного та анкерного кріплення тощо); спорудження збірного тюбінгового та блочного тунельного опорядження із застосуванням тюбінго- та блокоукладальників, а також бетонного опорядження - у виробках криволінійного обрису з площею перерізу до 20 кв.м; установлення та розбирання опалубки; встановлення арматури; укладання бетонної суміші у жорсткий підмурок під колію; бетонування пішохідних доріжок у тунелі; укладання залізобетонних плит і балок станційних платформ; улаштування риштування на розпірках під час проходки вертикальних виробок; виконання робіт на підвісному помості під час проходки стволу (пропускання цебер, матеріалів, устаткування); ручне розроблення породи під час спорудження форшахти стволу; укладання труб різного діаметра в тунелях, підвищування труб у стволах з виконанням бетонування; навантажування та розвантажування, доставляння матеріалів та устаткування, відкочування навантажених і підкочування порожніх вагонеток у зоні вибою із застосуванням електровоза, лебідок або вручну; під час укладання постійних колій метрополітену: прикріплення рейок і брусів до шпал, монтаж і демонтаж ізольованого стику, промірювання та регулювання рейкової колії; одиночна заміна елементів рейко-шпальних грат, демонтаж кріпильного вузла контактної рейки, закріплення болтів, забивання костилів).