Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Електрослюсар з проходки 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем з проходки 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та електричні схеми засобів автоматики; електротехнічні правила та норми; схеми устаткування та живлення їх енергією; причини та ознаки несправностей у роботі установок, апаратів, приладів автоматики устаткування, що обслуговуються; правила складання документації на відремонтоване устаткування; методи виконання робіт на лініях електропередач; допустимі навантаження на працюючі деталі, вузли, механізми; профілактичні заходи запобігання поломкам та аваріям, технічні умови ремонту, випробовування та здавання устаткування; правила випробовування захисних засобів, що застосовуються в електричних установках; порядок організації безпечного ведення робіт в електроустановках та нагляду за працюючими електроустановками; правила експлуатації та огляду посудин, що працюють під тиском.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує технічне обслуговування механічної та електричної частин особливо складного гірничопрохідницького устаткування.

Приклади робіт
Технічне обслуговування механічної та електричної частин автоматичних систем електронної, радіорелейної апаратури, датчиків, асинхронно-синхронізованого регульованого електроприводу, виявляння та усування дефектів у їх роботі. Монтування та ремонт засобів керування. Виявляння та усування дефектів у схемах керування та регулювання пересувних і стаціонарних установок. Перевіряння термінів спрацьовування апаратів захисту від витікання струму в землю. Ремонт та випробовування посудин, що працюють під тиском, підіймально-транспортних машин та агрегатів.