Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Електрослюсар з проходки 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем з проходки 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, норми та обсяг технічного обслуговування устаткування, правила його випробовування; причини та ознаки несправностей у роботі установок, апаратів, приладів та іншого устаткування, що обслуговується; класифікацію кабелів та електротехнічних матеріалів; правила вимірювання та випробовування ізоляції, ємності та електричного опору кабелів; способи відновлювання деталей; допустимі навантаження на працюючі деталі, вузли та механізми, профілактичні заходи запобігання їх поломкам та аваріям; будову та правила технічної експлуатації високовольтних електроустановок; схеми пускорегулювальної апаратури, систем вентиляції; будову заземлення; правила розраховування та вибору проводів та кабелів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує технічне обслуговування механічної та електричної частин гірничопрохідницького устаткування середньої складності.

Приклади робіт
Технічне обслуговування механічної та електричної частин немеханізованих комплексів, породонавантажувальних машин, розчинонагнітачів, бурових установок, рам та іншого аналогічного гірничопрохідницького устаткування у забоях, підіймальних машин з лебідками діаметром барабана більше 1000 мм, стаціонарних водозливних установок, стрічкових конвеєрів з шириною стрічки більше 900 мм, скіпових підіймачів, великовантажних вагонеток, розподілювальних пристроїв та електричних мереж, розрахованих на напругу до 1000 В, іншого гірничопрохідницького устаткування середньої складності. Обслуговування перетворювальних установок, електровозів. Виконання робіт з ревізії та перенесення підстанцій, трансформаторів та розподільних пристроїв під керівництвом електрослюсаря вищої кваліфікації.