Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем-монтажником підземного гірничопрохідницького устаткування 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення, правила монтажу та демонтажу, способи налагоджування, електричні схеми складного гірничопрохідницького устаткування; способи ревізії та сушіння електроустаткування; правила експлуатації силових та освітлювальних мереж; правила прокладання проводів та кабелів; правила випробовування та перевіряння електроустаткування та установок; способи розмічання місць установлення опорних конструкцій, устаткування, прокладання трас, проводів, кабелів і шин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування та випробовування механічної та електричної частин складного гірничопрохідницького устаткування.

Приклади робіт
Монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування та випробовування механічної та електричної частин немеханізованих прохідницьких комплексів, шахтових клітей, гірничих комбайнів, агрегатів, самохідних бурових установок та іншого складного гірничопрохідницького устаткування. Монтаж, демонтаж систем енергопостачання, гідравліки, засобів телемеханіки, приладів автоматичного регулювання, металевих конструкцій під час армування шахтового стовбура, розподільних пристроїв, трубопроводів діаметром від 200 до 400 мм. Улаштовування металевої ізоляції. Складання монтажних схем. Розмічання місць установлення контрольно-вимірювальних приладів. Розмічання та обробляння кінців проводів та кабелів перерізом більше 70 кв.мм. Монтаж кінцевих заправлень та з'єднувальних муфт на кабелях напругою до 10 кВ. Укладання силових та контрольних кабелів в підземних спорудах. Монтаж, ревізія та сушіння силового електроустаткування масою від 50 до 100 кг, роз'єднувачів, заземлювачів, розрахованих на напругу до 100 кВ; монтаж, ревізія, центрування та перевіряння електричних схем підключення електричних машин та агрегатів масою до 500 кг; притирання щіток. Пробний пуск та випробовування механізмів породонавантажувальних машин, монтаж дистанційного керування, прокладання високовольтного кабелю. Монтаж, демонтаж систем енергопостачання, гідравліки, засобів телемеханіки, приладів автоматичного регулювання, металевих конструкцій під час армування шахтового стовбура, розподільних пристроїв, трубопроводів та запірної арматури діаметром більше 500 мм. Розмічання місць прокладання трубопроводів. Центрування валів за напівмуфтами. Монтаж складних вентиляційних установок та металевих конструкцій з вивірянням, налагоджуванням, прийманням для монтажу. Шабрування поверхонь. Монтаж масловіддільників, грязеуловлювачів. Балансування, центрування та налагоджування устаткування та механізмів. Монтаж та заряджання акумуляторних батарей. Виконання замірів та складання ескізів електропроводки та вентиляції для виготовлення. Контроль змонтованого устаткування та мереж. Підготовка кабелів до включення.