Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем-монтажником підземного гірничопрохідницького устаткування 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення, правила монтажу та демонтажу, способи налагоджування, електричні схеми особливо складного гірничопрохідницького устаткування; способи обробляння та монтажу високовольтних і контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів, щитів керування та захисту; методи перевіряння та регулювання електроустаткування та систем.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування та випробовування механічної та електричної частин особливо складного гірничопрохідницького устаткування.

Приклади робіт
Монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування та випробовування механічної та електричної частин механізованих прохідницьких комплексів та іншого особливо складного гірничопрохідницького устаткування. Монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування автоматичних систем електронної та радіорелейної апаратури, датчиків, асинхронно-синхронізованого регульованого електроприводу гірничопрохідницького устаткування. Монтаж та демонтаж трубопроводів та арматури гідравлічної мережі високого тиску. Монтаж кінцевих заправлень та з'єднувальних муфт на кабелях, розрахованих на напругу більше 10 кВ. Монтаж, ревізія та сушіння силового електроустаткування масою більше 100 кг. Монтаж, ревізія, центрування та перевіряння електричних схем підключення електричних машин та агрегатів масою більше 500 кг для всіх видів з'єднань. Пробний пуск та випробування механізмів прохідницького комплексу (щитів, тюбінго- та блокоукладачів), електроприводів вентиляторів і дистанційного пристрою. Викреслювання чорнових та замірних ескізів з натури та за будівельними кресленнями з деталізацією та складанням специфікації. Монтаж та налагоджування сервомоторів. Ремонт струмопровода ротора та фазових перемичок статора. Монтаж механізмів та вентиляційних установок. Монтаж приладів фізико-хімічного аналізу та систем відбору проби. Монтаж елементів логіки всіх типів, АСУ-ТП. Виробництво аеродинамічних випробувань повітроводних систем. Підготовка приладів та автоматів до включення. Випробовування трубопроводів та проводок у вибухонебезпечній зоні. Перевірка схем з'єднання трансформаторів.