Категорія - Фахівці |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Технік-доглядач I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка II категорії не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: систему підготовки будівельного виробництва; стандарти, технічні умови та інші нормативні та керівні матеріали щодо розроблення та оформлення технічної та технологічної документації; спеціалізацію й технічні характеристики об'єктів; основне технологічне устаткування та принципи його роботи; технологію будівельного виробництва; види та властивості будівельних матеріалів і конструкцій, що застосовуються в будівництві; склад, вимоги до оформлення та правила передавання проектно-кошторисної документації; номенклатуру виробів, що виготовляють підсобні підприємства будівельної організації; основи економіки, організації праці та управління; законодавство про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує схоронність і правильність технічної експлуатації житлового фонду, санітарне утримання будов, своєчасне та якісне їх обслуговування. Здійснює профілактичний огляд житлового фонду, вживає заходів щодо підготовки житлового фонду до зимового періоду. Готує перелік і розрахунки обсягів робіт поточного і капітального ремонту та контролює їх виконання. Складає графіки профілактичного огляду квартир слюсарями-сантехніками та електромонтерами з обслуговування електричного устаткування, контролює їх додержання. Організовує виконання невідкладного поточного ремонту за встановленими оглядами. Здійснює контроль за прибиранням територій, санітарним станом сміттєпроводів, утриманням елементів зовнішнього благоустрою сміттєзбиральників, своєчасним вивезенням побутового сміття. Стежить за дотриманням правил протипожежного захисту будов і охорони праці під час поточного ремонту і технічної експлуатації житлового фонду. Проводить роботу щодо охорони зелених насаджень; залучає мешканців до благоустрою дворищ, організації дитячих і спортивних майданчиків тощо. Одержує проектно-кошторисну документацію, перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень та затверджень; здійснює ведення журналу реєстрації проектно-кошторисної документації. Оформляє зміни технічної документації у зв'язку з коригуванням технологічних процесів та режимів виробництва й погоджує їх за встановленим порядком. Забезпечує збереження, облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам і субпідрядним організаціям. Здійснює контроль за збереженням проектно-кошторисної документації та веденням виконавчої документації на будівельних дільницях. Готує і передає у виробничі підрозділи журнали ведення робіт, документацію для пред'явлення об'єктів приймальній комісії. Бере участь у розробленні проектів виконання робіт, проектуванні тимчасових будівель, споруд, нестандартного устаткування, пристроїв та інвентарю, складанні зведених графіків роботи будівельних машин, переміщення робітників, уведення об'єктів в експлуатацію. Складає відомості обсягів робіт у натуральних та цінових показниках, заявки на будівельні матеріали, деталі та конструкції, замовлення на виготовлення виробів; розміщує замовлення на підсобних підприємствах та здійснює контроль за їх виконанням. Порівнює фактичні витрати матеріалів з нормативними, вивчає причини перевитрат. Контролює додержання технологічної дисципліни у виробничих підрозділах та правил експлуатації устаткування. Бере участь у випробовуваннях технологічного устаткування, проведенні експериментальних робіт з перевірки та освоєння будівельних процесів та режимів виробництва.