Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією у галузі будівництва метрополітенів не менше 3 років, у т.ч. електрослюсарем (слюсарем) черговим та з ремонту обладнання 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову апаратів на напівпровідниковій техніці, електронної і телемеханічної апаратури обслуговуваного обладнання; конструктивні особливості особливо складних систем агрегатів і вузлів самохідних гірничих машин; принцип установлення режимів роботи особливо складних систем гідропневмоавтоматики самохідних гірничих машин; основи електротехніки, пневмоніки, телемеханіки, осцилографування; електронно-вимірювальні прилади високої точності; правила безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог до 5 групи з електробезпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, технічне обслуговування особливо складних машин і механізмів, апаратів, контрольно-вимірювальних приладів. Здійснює налагодження й випробування автоматичних систем електронної, телемеханічної, радіорелейної апаратури, ізотопних реле, датчиків, асинхронно-синхронізованого регульованого електроприводу. Проводить випробування роботи і взаємодії всіх елементів контролю, автоматизації та захисту; осцилографування й аналіз перехідних процесів у електричних схемах, визначення навантаження, швидкостей за осцилограмами. Збирає й перевіряє схеми на напівпровідникових елементах. Визначає фактичну надійність функціональних блоків і схем. Проводить монтаж, налагодження й перевірку схем, зібраних на безконтактних елементах, та апаратів на напругу понад 1000 В. Ремонтує, монтує та налагоджує апаратуру із застосуванням пневмоніки та логічних елементів. Налагоджує й випробовує елементи автоматики та контрольно-вимірювальних приладів у системах енергопостачання, автоматизації й дистанційного керування турбокомпресорів, вентиляторів головного провітрювання та підіймальних установок. Налагоджує та випробовує елементи електроніки в системах захисту апаратів та станції керування. Здійснює ремонт, налагодження, статичне та динамічне балансування машин.

Приклади робіт
Налагодження, випробування апаратури з контролю за роботою парових котлів. Зняття й встановлення на технологічному обладнанні апаратури радіоізотопної та її поточний ремонт, дозиметричний, радіометричний контроль. Монтаж і налагодження вузлів та блоків апаратури телемеханіки типу "Вітер". Налагодження вагоноперекидачів, обладнаних гідравлічними приводами та автоматичним важільним пристроєм. Випробування електричних схем екскаваторів, відвалоутворювачів, транспортновідвальних мостів. Монтаж і налагодження промислових кондиціонерів, ремонт вузлів і електронної апаратури електровозів, бурових установок з теристорними схемами керування. Складання і регулювання трансмісії та гідротрансформатора; випробування вузлів та агрегатів вантажно-доставної машини. Налагодження автоматичних систем машин відсадних, сепараторів колісних. Ремонт, налагодження, регулювання та комплексні випробовування особливо складних агрегатів і вузлів, систем гідропневмоавтоматики; перевірка роботи приладів; ремонт паливної апаратури машини гірничої самохідної, бурових верстатів й установок, підіймальної машини (лебідки). Балансування імпелерів флотаційної машини. Налагодження та випробування схем технологічної, радіорелейної та квазіелектричної апаратури системи АСУТП. Налагодження та випробування установки промислового телебачення. Динамічне балансування роторів центрифуги, повітродувки.