Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст бурової установки 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи помічником машиніста бурової установки не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: призначення, будову, правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового та силового обладнання, їх характеристики; технологічні режими, правила та способи буріння й розширення свердловин з відбором і без відбору керна у нормальних та складних умовах; геолого-технічний наряд на свердловину; паспорт буропідривних робіт; мету та сутність цементації, бітумізації, силікатизації, хімізації, тампонажу та заморожування свердловин; призначення, склад, способи приготування та обробки промивальних рідин, знижувачів міцності гірських порід; призначення, характеристику, види інструментів, пристроїв і матеріалів, що застосовуються; вимоги до якості заправляння бурового інструменту залежно від міцності гірських порід; способи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов, можливості виникнення ускладнень залежно від стану бурового обладнання та інструменту; причини виникнення технічних несправностей та аварій, заходи щодо запобігання їх виникненню та ліквідації; основи геології, гідрогеології, гірничих робіт, електротехніки, гідравліки, пневматики; правила ведення первинної технічної документації; будову та схему енергетичної мережі та методи ліквідації витікання струму; способи та правила виконання стропальних робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує буровими верстатами та установками першого класу (вантажопідйомністю до 0,5 т), мотобурами, ручними та переносними комплектами під час буріння свердловин.

Приклади робіт
Керування буровими верстатами та установками першого класу, мотобурами, ручними та переносними комплектами, штангами; монтаж, демонтаж, переміщення, підготовка до роботи, установлення та регулювання бурового обладнання. Цементація, тампонаж, кріплення свердловин обсадними трубами. Спуско-підіймальні роботи, нарощування штанг, витягування труб. Вибір осьового посилення, частоти обертання інструменту, кількості промивальної рідини та повітря, що подається для забезпечення оптимальних режимів буріння. Спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Регулювання параметрів процесу буріння для отримання оптимальної швидкості проходки. Приготування промивальних рідин і тампонажних сумішей. Підбір бурів, долот і бурових коронок, заміна їх у процесі буріння. Чищення, промивання, мелонування свердловин. Обслуговування компресорів, установлених на буровому обладнанні. Виявлення та усунення несправностей у роботі обладнання, що обслуговується; участь у його ремонті. Заміна двигунів, автоматів, пускачів. Стропальні та навантажувально-розвантажувальні роботи. Ведення первинної технічної документації.