Категорія - Фахівці |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Технік-проектувальник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: порядок проектування і техніко-економічних розрахунків, методи виконання креслярських робіт; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з питань розроблення та оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації; вимоги до проектних рішень, що приймаються; технічні засоби проектування; систему підготовки будівельного виробництва; стандарти, технічні умови та інші нормативні та керівні матеріали щодо розроблення та оформлення технічної та технологічної документації; спеціалізацію й технічні характеристики об'єктів; основне технологічне устаткування та принципи його роботи; технологію будівельного виробництва; види та властивості будівельних матеріалів і конструкцій, що застосовуються в будівництві; склад, вимоги до оформлення та правила передавання проектно-кошторисної документації; номенклатуру виробів, що виготовляють підсобні підприємства будівельної організації; основи економіки, організації праці та управління; законодавство про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує під керівництвом спеціаліста вищої кваліфікації проектні роботи; забезпечує їх відповідність виданим завданням, діючим стандартам, технічним умовам, будівельним нормам і правилам, каталогам і довідникам, нормам охорони праці та виробничої санітарії. Пов'язує прийняті проектні рішення з проектними рішеннями інших розділів (частин) проекту. Використовує під час виконання завдань документацію типових проектних рішень, уніфікованих вузлів і виробів. Виконує роботи з оформлення прив'язки типових проектів та тих, що застосовуються повторно, до умов конкретних майданчиків будівництва; здійснює звіряння копій проектних документів з оригіналами. Вносить зміни у розроблену проектно-кошторисну документацію та передає її до архіву. Одержує проектно-кошторисну документацію, перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень та затверджень; здійснює ведення журналу реєстрації проектно-кошторисної документації. Оформляє зміни технічної документації у зв'язку з коригуванням технологічних процесів та режимів виробництва й погоджує їх за встановленим порядком. Забезпечує збереження, облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам і субпідрядним організаціям. Здійснює контроль за збереженням проектно-кошторисної документації та веденням виконавчої документації на будівельних дільницях. Готує і передає у виробничі підрозділи журнали ведення робіт, документацію для пред'явлення об'єктів приймальній комісії. Бере участь у розробленні проектів виконання робіт, проектуванні тимчасових будівель, споруд, нестандартного устаткування, пристроїв та інвентарю, складанні зведених графіків роботи будівельних машин, переміщення робітників, уведення об'єктів в експлуатацію. Складає відомості обсягів робіт у натуральних та цінових показниках, заявки на будівельні матеріали, деталі та конструкції, замовлення на виготовлення виробів; розміщує замовлення на підсобних підприємствах та здійснює контроль за їх виконанням. Порівнює фактичні витрати матеріалів з нормативними, вивчає причини перевитрат. Контролює додержання технологічної дисципліни у виробничих підрозділах та правил експлуатації устаткування. Бере участь у випробовуваннях технологічного устаткування, проведенні експериментальних робіт з перевірки та освоєння будівельних процесів та режимів виробництва.