Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією державного інспектора державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж або на енергопідприємстві - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: основні, нормативно-правові акти з питань електроенергетики, галузеві й міжгалузеві нормативні документи з технічних та організаційних питань виробничої діяльності об'єктів і суб'єктів електроенергетики; Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; Правила Держнаглядохоронпраці; Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ПТЕ); Правила влаштування електроустановок (ПВЕ); електричну схему основної мережі Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та її регіонів; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості основного устаткування об'єктів електроенергетики; вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку електроенергетики.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить систематичні обстеження об'єктів електроенергетики (крім ядерної частини атомних електричних станцій) з питань технічного стану та організації їх експлуатації згідно з вимогами нормативно-правових актів, чинних в електроенергетиці, галузевих і міжгалузевих нормативних документів. Видає приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань електроенергетики, галузевих і міжгалузевих нормативних документів; відсторонення від управління обладнанням або від проведення робіт оперативного і ремонтного персоналу в разі порушення ним Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та експлуатаційних інструкцій, якщо ці порушення загрожують цілісності обладнання або безпеці людей. Контролює хід виконання заходів щодо запобігання виникненню технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики; організацію протиаварійної роботи на об'єктах електроенергетики; хід розслідування, оформлення і облік технологічних порушень у відповідності до вимог Інструкції з розслідування та обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики та в Об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України; на об'єктах електроенергетики оформлення і своєчасне надання у встановлені адреси актів розслідування технологічних порушень, звітності за формою 16-енерго; хід підготовки об'єктів електроенергетики до роботи у грозовий і паводковий періоди, до ремонтної кампанії, до роботи в осінньо-зимовий максимум навантажень, до роботи в умовах високих температур зовнішнього повітря з виданням висновків і наданням матеріалів головним державним інспекторам і керівництву Державної інспекції; організацію роботи з персоналом енергопідприємств та організацій. Установлює терміни позачергових перевірок знання Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та відповідних інструкцій посадовими особами об'єктів електроенергетики, що допустили аварії, нещасні випадки, грубі порушення зазначених Правил та інструкцій, не виконали приписи Державної інспекції. Готує проекти інформаційних листів (узагальнюючі матеріали) за матеріалами розслідувань технологічних порушень у роботі та обстежень об'єктів електроенергетики. Бере участь у роботі комісій з розслідування технологічних порушень; перевірки знань працівників енергетичних підприємств та організацій. Вимагає додержання встановленого порядку подання Державній інспекції негайних оперативних повідомлень про порушення в роботі об'єктів електроенергетики; усунення працівників від роботи згідно встановленого законодавством порядку в разі виявлення невідповідності займаним посадам. Подає керівництву центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, а також керівникам об'єктів електроенергетики пропозиції про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності або про невідповідність займаним посадам працівників, винних у систематичних порушеннях Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та інших нормативно-правових актів з технічних і організаційних питань функціонування Об'єднаної енергетичної системи України, а також у допущенні аварій або нещасних випадків з персоналом. Здійснює вибірковий контроль обсягу та якості планово-запобіжних ремонтів. Контролює достатнє виділення коштів на технічне обслуговування, ремонт устаткування та їх цільове використання. Виконує обстеження нових і реконструйованих енергоустановок і готує висновки про стан їх готовності до експлуатації. Аналізує звітні документи з аварійності (форма 16-енерго, акти розслідувань технологічних порушень) з наданням своїх висновків головному державному інспектору (керівнику регіональної групи). Приймає рішення з питань обліку, класифікації та перекласифікації технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики. Передає оперативну інформацію про технологічні порушення в роботі енергообладнання підконтрольних об'єктів електроенергетики головному державному інспектору (керівнику регіональної групи), а в окремих випадках - керівництву Державної інспекції. Готує узагальнюючі матеріали за результатами обстежень об'єктів електроенергетики. Здійснює контроль за своєчасним виконанням особливо важливих заходів за приписами, актами розслідування технологічних порушень. Застосовує згідно встановленого законодавством порядку санкції до суб'єктів господарської діяльності за порушення законодавства про електроенергетику. Виконує експертну діяльність відповідно до чинного законодавства.