Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Оператор котельні 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора котельні 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і правила обслуговування однотипних котлів, а також різноманітних допоміжних механізмів та арматури котлів; основи теплотехніки, різноманітні властивості палива і вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів; технічні умови на якість води і способи її очищення; причини виникнення неполадок у роботі котельної установки і способи запобігання їх виникненню; будову, призначення і умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує водогрійні і парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/г (понад 10 до 20 Гкал/г) або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 84 до 273 ГДж/г (понад 20 до 65 Гк/г), що працюють на рідкому і газовому паливі або електронагріванні. Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м'ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів з сумарним тепловим навантаженням понад 84 ГДж/г (понад 20 Гкал/г). Наглядає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води в котлах, тиском і температурою пари, води і відхідних газів. Регулює роботу навантаження котлів відповідно до графіків споживання пари. Усуває недоліки р роботі обладнання, запобігає їх виникненню.