Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Інженер-диспетчер II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера-диспетчера служби рухомого складу - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу; будову рухомого складу, правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів, технологію їх ремонту; основи економіки, організації праці; основи трудового законодавства: правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за випуском рухомого складу на лінію по кожному депо згідно з розкладом руху, за дотриманням норм міжремонтного пробігу. Забезпечує виконання графіків виходу рухомого складу на маршрути міста, відкриття нових ліній руху. Веде облік розподілу рухомого складу між кожним депо. Бере участь у складанні поточних і перспективних планів робіт. Бере участь у складанні планів ремонтів рухомого складу в ремонтних майстернях. Бере участь у роботі з вивчення ринку матеріалів, обладнання і запчастин і готує пропозиції з їх придбання. Оформлює заявки на матеріали, обладнання і запчастини для ремонту рухомого складу. Бере участь у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод. Здійснює контроль за експлуатацією та обслуговуванням приладів безпеки. Сприяє впровадженню передових методів організації праці, складає звіти за встановленою формою, веде іншу технічну документацію.