Категорія - Робітники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Оператор з добування нафти й газу 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з добування нафти й газу 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: характеристику розроблюваних родовищ; технічну характеристику та будову підземного і наземного обладнання; види підземного і капітального ремонтів свердловин; методи освоєння і дослідження свердловин, інтенсифікації видобування нафти і газу; пристрої та правила використання систем автоматики, телемеханіки і програмних пристроїв, які застосовуються під час комплексної автоматизації промислів; основи автоматики та телемеханіки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес за всіма способами видобування нафти, газу, газового конденсату та здійснює контроль за безперебійною роботою свердловин, установок комплексної підготовки газу, групових замірних установок, дотискних насосних і компресорних станцій і геолого-технічними заходами щодо підтримання та поліпшення режиму роботи свердловин. Забезпечує заданий коефіцієнт експлуатації нафтових і газових свердловин. Виводить на режим роботи електрозаглибні відцентрові насоси продуктивністю понад 500 куб.м/добу, дозувальні насоси для подавання метанолу у вузли редукування, газліфтні та обладнані штанговими глибинними насосами свердловини, з багаторазовим запуском і відключенням за допомогою станції керування та контролює параметри відкачуваної рідини до отримання продукції свердловини відповідно до її режиму. Обслуговує нагнітальні свердловини з використанням методу підтримання пластового тиску із закачуванням газу високого тиску понад 15 МПа (150 кгс/кв.см); виконує розрахунки і керує роботами з хімічного оброблення свердловин. Керує і бере участь у роботах з монтажу та демонтажу особливо складного технологічного обладнання, електрозаглибних відцентрових установок, посудин, які працюють під тиском, автоматизованих групових замірних установок. Бере участь у роботах з підготовки об'єктів до підземного (поточного) і капітального ремонтів, у прийманні об'єктів із ремонту, в їх налагодженні та пуску після ремонту. Бере участь у монтажі пускового електрообладнання, станцій керування, блоків автоматики та телемеханіки. Виконує контрольно-вимірювальні та налагоджувальні роботи в системах автоматики і телемеханіки. Контролює роботу бригадних вузлів обліку нафти. Веде вахтову документацію. Організовує роботу щодо забезпечення виконання вимог та правил з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища.