Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у міському електротранспорті: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; будову, призначення та конструктивні особливості усіх видів рухомого складу, колії та енергогосподарства; будову сигналізації; систему централізації, блокування та зв'язку міськелектротранспорту; правила технічної експлуатації трамваїв, тролейбусів; Правила дорожнього руху; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу і систематичний контроль за виконанням працівниками правил дорожнього руху і правил технічної експлуатації трамваїв, тролейбусів щодо безпеки перевезення пасажирів, дотримання вимог, інструкцій, наказів та інших керівних матеріалів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху. Вживає заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам (ДТП). Аналізує причини, що викликають ДТП та порушення водієм правил дорожнього руху. Бере участь у службових розслідуваннях ДТП з виїздом на місце їх виникнення. Забезпечує систематичний розгляд ДТП та допущених водієм порушень правил дорожнього руху. Розробляє на цій основі заходи щодо їх усунення. Бере участь у роботі комісій Державтоінспекції під час розгляду матеріалів про порушення, допущені водіями підприємств міськелектротранспорту, та у роботі атестаційних комісій з присвоєння кваліфікації водія I та II розрядів. Організовує контроль за стажуванням водіїв міськелектротранспорту та роботою їх наставників. Організовує проведення навчань у кабінеті з безпеки руху згідно із затвердженою програмою. Вживає заходів щодо забезпечення кабінету необхідними методичними та наочними посібниками та обладнанням. Проводить роботу з поширення досвіду безаварійної роботи кращих водіїв. Організовує підготовку стендів, бесіди, лекції, доповіді з безпеки руху міськелектротранспорту. Здійснює зв'язок і координацію робіт відділу щодо безпеки руху з органами Державтоінспекції та забезпечує впровадження їх рекомендацій. Організовує облік та звітність щодо безпеки руху за установленими формами. Керує працівниками відділу.